Вход | Регистрация

Всичко от Паркове и резервати
Резерват "Козя стена"  
"Козя стена" е обявен за резерват на 22 декември 1987 г., с площ 904,3 хектара. Разположен е в стръмна, варовита, труднодостъпна част от Стара планина, в землището на троянското село Чифлик. "Козя стена" е истински ботанически рай. В него се...
Резерват "Пеещи скали"  
Резерват "Пеещи скали" е съхранил вековни букови гори, красиви поляни и обширни високопланински пасища. През него преминават реките Багарещица и Цървулщица, които образуват красиви и закътани долини, в които живеят най-големите старопланински...
Резерват "Северен Джендем"  
Резерватът "Северен Джендем" е създаден на 30 септември 1983 г. Площта му е 1610 хектара. Той е най-високо разположеният резерват в Национален парк "Централен Балкан", опазващ изключително дива, непристъпна и красива част от Стара планина -...
Резерват "Соколна"  
Резерватът "Соколна" обхваща долината на едноименната река, намираща се под връх Мазалат. Теренът тук е сходен с този в Тъжанското ждрело - много стръмни и непроходими склонове, осеяни с отвесни стени и сипеи, най-ярко изразени в местността...
Резерват "Стенето"  
Биосферният резерват "Стенето" се намира в Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм. Обявен е за защитена територия на 5 април 1979 г. Създаден е, за да запази природното равновесие във величественото ждрело Стенето и е включен в...
Резерват "Царичина"  
Биосферният резерват "Царичина" е съхранил най-красивите гори в България. Долната му част е покрита с бук на възраст 160-220 години, който с нарастване на височината отстъпва място на смърч, като в най-високите части гората е от бяла мура....
Река Костелска  
Река Костелска извира от дивата и девствена местност Валето на територията на резерват Бяла Крава, в северното подножие на връх Голяма Турла, извисяващ се в живописния Еленски балкан. Преминава през териториите на селата Костел, Палици, Чакали,...
Река Мийковска  
Река Мийковска извира от северното подножие на връх Чумерна, непосредствено под едноименната хижа Чумерна Преминава през красивия Еленски балкан, част от величествената Стара планина и над село Руховци се влива в микроязовир, за да продължи като...
Река Руховска  
Река Руховска е продължение на Мийковска река, извираща от северното подножие на връх Чумерна. Мийковска река се влива в микроязовира над село Руховци и излиза от него като Руховска, след което продължава през красивия Еленски балкан, част от...
Река Черни Осъм  
Река Черни Осъм, която се приема за начало на река Осъм, извира от западната част на Троянския Балкан, югозападно от връх Левски. В началото си протича през тясна, дълга и с голям наклон долина в североизточна посока, приема един малък десен приток...