Вход | Регистрация

Всичко от Паркове и резервати
Река Янтра  
Дължината на река Янтра е 268 км, а водосборната и площ е около 7 860 кв. км. Реката извира от Стара планина и се влива в Дунав. Завоите, които прави в Търновската котловина, заобикалят удивителните хълмове на Велико Търново - Трапезица, Царевец и...