Вход | Регистрация

Всичко от Пещери
Деветашка пещера  
Пещерата се намира на Деветашкото плато, разположена в централната част на Предбалкана, на десния бряг на река Осъм и отстои на около 2 км от село Деветаки. Деветашката пещера е една от най-големите в България. Дължината й е 2442 м. В нея се намира...
Еменска пещера  
Освен най-известната Еменска пещера в Долния Боаз през 1985 - 1991 г. е открита голяма пещерна система, разположена между селата Мусина, Балван, Ново село, Емен, Добромирка и Вишовград с многобройни водни и сухи галерии. Това са пещерите Русе,...
Карлуковски карстов комплекс  
Това е най-представителната карстова територия за ниски (до 400 м) хълмисто-платовидни земи в страната. На малката площ на микрорайона - около 900 хектара - е развит пълният комплекс от повърхностни и подземни карстови форми, като отделните обекти...
Пещера Андъка  
Пещерата Андъка е спомената за първи път от С. Юринич през 1891г. Р. Попов прави разкопки пред входа й през 1920 г. Първото регистрирано проучване е организирано от Н. Радев на 28 октомври 1923г. През май 1924г. И. Буреш и Д. Илчев правят първите...
Пещера Бачо Киро - Дряново  
Пещерата Бачо Киро се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на реките Андъка и Дряновска. Отстои на 300 м от манастира "Св. Арахангел Михаил" и се намира на 335 м надморска височина, в отвесна 25 метрова варовикова скала....
Пещера Бонинска дупка  
Пещерата Бонинска дупка е двуетажна. Входът й е с размери 7.5 х 3.8м. Първият етаж представлява хоризонтална галерия с главно направление изток-запад и има обща дължина 280 м, по която протича подземна река. В двата си края завършва със сифони, като...
Пещера Мачанов трап  
Мачанов трап представлява низходящо-възходяща 4-етажна пещера. Характеризира се с разнообразни форми на профила на напречните сечения на галериите - триъгълна, трапецовидна, правоъгълна. Средните размери на галериите в пещерата са ширина от 3.65 м и...
Пещера Орлова чука  
Със своите 13 437 м Орлова чука е втората по дължина пещера в България. Намира се в Дунавската хълмиста равнина, на десния склон на долината на река Черни Лом, на 6 км източно от град Две Могили и на 2,5 км от село Пепелина, Русенска област. Входът...
Пещера Птича дупка  
Пропастната пещера Птича дупка се намира в източния дял на Троянския балкан. Поради изключителната си красота тя е наричана "перлата" на богатия на пещери троянски регион. Входовете й се намират северно от местността Радия трап, сред гора и за...
Пещера Райчова дупка  
Райчова дупка е най-дълбоката пропастна пещера в България. Намира се в резервата "Стенето", на северния склон на Троянско-Калоферската планина. Пещерата е пропастна и труднодостъпна. Дълбочината й достига до 382 м, а общата дължина на галериите й е...