Вход | Регистрация
Плевен 18°C

Музеите в Плевен и Констанца подготвят общ проект за технологични иновации

Музеите в Плевен и Констанца подготвят общ проект за технологични иновации

Общинските съветници дадоха днес съгласие Регионалният исторически музей – Плевен, да кандидатства с партньорски проект "Технологични иновации в музейните практики” за външно финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”. Поканата за партньорство е отправена от румънския Окръг Констанца, който е и водещ партньор.

По Приоритетна ос 2 "Зелен регион”, Специфична цел 2.1 "Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство”, са допустими няколко дейности. Обект на планираната интервенция от страна на Окръг Констанца е обновяването на Окръжния музей на Констанца, а от страна на Община Плевен – оборудване на Рекламно-информационен и печатен център в РИМ - Плевен. Индикативният размер на бюджета за планираните дейности на РИМ – Плевен, е до 150 000 евро, от които собственият принос е в размер на до 3 000 евро.

Същите трябва да бъдат осигурени от бюджета на Община Плевен по време на изпълнение на проектните дейности. Кандидатстването се осъществява на два етапа, като към момента се представя концепция (изразяване на интерес). Ако проектната идея бъде одобрена, се представя цялостно проектно предложение. Срокът за представяне на концепциите е 15.05.2017 г. По правилата на донорската програма се изисква планираните действия на българските и румънските партньори да бъдат аналогични. 

източник: dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар