Вход | Регистрация
Плевен 15°C

Античен римски град Улпия Ескус

Античният римски град Улпия Ескус е разположен в северозападната част на плевенското село Гиген, на 5 км южно от вливането на р. Искър в р. Дунав. Сведения за съществуването на Ескус черпим от множество различни гръцки, римски, византийски и други автори.

Римският град е възникнал през І в. сл. Хр. като наследник на тракийско селище. Около него по-късно е изграден лагерът на Пети македонски легион.

След победа на император Марк Улпий Траян над даките военният лагер получава статута на колония. По случай победата Улпия Ескус е обявен за град със собствено управление и придобива важно кръстопътно значение.

През ІІ – ІІІ в. е изградена централната градска част. Градът е строен по типичния за... още...

всички галерии