Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Педагогически колеж към ВТУ Св.Св.Кирил и Методий"

За контакти:
Плевен ул. Н.Д. Петков 18
e-mail: pedcolej_pleven@abv.bg
телефон: 064/840972, 848042
Информация:

ДИРЕКТОР - доц. д-р Йордан Митев

С ПМС № 16 от 27.01.1997 г. бившите полувисши институти в гр. Плевен и гр. Враца са преобразувани в педагогически колежи в структурата на Великотърновския университет.


Педагогическият колеж в гр. Плевен е в централната част на гр. Плевен. Той разполага с изключително добра съвременно обзаведена учебна база - 18 учебни зали с 1000 места, библиотека, студентски стол и места за спорт и отдих.


В колежа за срок от три години се обучават педагози с образователна степен "специалист" и квалификация учител.
След завършването на колежа получилите диплома за специалист могат да продължат обучението си по същото направление в бакалавърската степен.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН е част от структурата на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ".Добави коментар