Вход | Регистрация

Всичко от Помощни
ПУ "П. Р. Славейков" - Плевен  
Качествено общообразователно и професионално обучение – І – VІІІ клас и ПТУ. Утвърждаване на ПУ „П.Р.Славейков”, като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при...
ПУИ "А. Киселинчев"  
ПУИ "А.Киселинчев" е интернат за деца в неравностойно положение (помощно) и има държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно. Училището е създадено през месец април 1953 г. Приемът на ученици става от комисия, в състава на която...