Вход | Регистрация

Плевен 11°C
Всичко от Средни
ВГ "Никола Вапцаров"  
Профилирано училище за обучение на педагогически кадри в град Плевен.
Гимназия с преподаване на чужди езици  
Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в неделима...
МГ "Гео Милев"  
Училището притежава необходимата база за осигураване на обучението. Има 4 компютърни кабинета, които са оборудвани с компютри, дарени от МОМН от Международната олимпиада по информатика- Пловдив 2009 и подходяща компютърна техника. В тях се провежда...
ПГДМ "Захарий Зограф"  
ПГ”З. Зограф” е училище с богата на факти, събития и личности история, сътворявана в продължение на 9 десетилетия от поколения ученици и педагози. През 1920/21 учебна година е открито Държавно мебелно кошничарско училище, което през...
ПГДПИГ "Проф. Георги Златарски"  
Местонахождение:  област Плевен, гр. Долни дъбник Вид училище: професионално, професионална гимназия   Смени на обучение: една смяна - само сутрин Прием: Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: професионална - газова техника,...
ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров"  
Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' е разположена в Плевен (Централна Северна България). Подготовката на кадри е в областта на химичеката промишленост, екология, микропроцесорна техника, компютърни...
ПГЗ "Стефан Цанов"  
ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна. Гимназията предлага подготовка на високо квалифицирани кадри за нуждите на земеделското стопанство. Специалности: - "Земеделско стопанство" -...
ПГЛВ "Александър Стамболийски"  
В настоящия момент училището разполага с богата материално- техническа база, която обезпечава обучението и създава благоприятни условия за възпитание на младите хора, а именно: - Два компютърни кабинета, окомплектовани със съвременно оборудване...
ПГМЕТ "Девети Май"  
Днес професионалната гимназия продължава да е единствено по рода си училище в района. Това е гимназия  с традиции, ползваща се със заслужен авторитет сред обществеността в града. Обучението се извършва в  съвременно обзаведени лаборатории...
ПГМЕТ "Христо Смирненски"  
Вид училище: професионално, професионална гимназия Смени на обучение: една смяна - целодневно Прием: Приемът на ученици се извършва по вид специалност: електрически инсталации, електрически машини и апарати, електродомакинска техника,...
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57