Вход | Регистрация

Плевен 23°C
Всичко от Училища
ВГ "Никола Вапцаров"  
Профилирано училище за обучение на педагогически кадри в град Плевен.
Гимназия с преподаване на чужди езици  
Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в неделима...
Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект”  
Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” е училище с 20-годишна история. Създадено е през 1990 година от група ентусиазирани педагози, за да удовлетвори потребността от високо квалифицирани млади хора в сферата на икономиката. В...
МГ "Гео Милев"  
Училището притежава необходимата база за осигураване на обучението. Има 4 компютърни кабинета, които са оборудвани с компютри, дарени от МОМН от Международната олимпиада по информатика- Пловдив 2009 и подходяща компютърна техника. В тях се провежда...
НУ "Единство"  
Начално училище в град Плевен.
НУ "Кнежица"  
НУ "Кнежица" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.   Прием:Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: непрофилирана или полуинтернатна група
НУ "Отец Паисий"  
Начално училище в град Плевен.
НУ "Патриарх Евтимий"  
Начално училище в град Плевен.
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Долни Дъбник  
Вид училище: общообразователно, начално (І - ІV клас) Смени на обучение: една смяна - само сутрин Прием: Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: непрофилирана или полуинтернатна група Директор: Емилия Василева Владова
НУ "Христо Ботев"  
НУ "Христо Ботев" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57