Вход | Регистрация

Професионална гимназия по механоелектротехника

За контакти:
Ловеч
бул. Мизия
Телефон: 068/603968, 603969
E-mail: Pgmet_lv@abv.bg

Информация:

С решение на Министерството на народната просвета от м.юли 1959г. в гр.Ловеч се открива Техникум по механоелектротехника с четири специалности: Двигатели с вътрешно горене, Технология на машиностроенето - студена и топла обработка, Силнотокова промишленост и експлоатация.



През учебната 1959/1960 год. за учебните занятия се предоставят четири класни стаи на Средно смесено училище "Христо Кърпачев", днес СОУ"Св.Климент Охридски". Приемат се ученици със завършен VІІ клас, курсът на обучение е 5 год.



На 10 февруари 1960г. тържествено се полагат основите на първия корпус на учебните работилници. През учебната 1961/1962г. се откриват първите паралелки за вечерно и задочно обучение, а през следващата година се осъществява прием по нов учебен план, след завършен VІІІ клас. Курсът на обучение от 5 години става на 4. През учебната 1963/1964г. учебният корпус е завършен.



Добави коментар