Вход | Регистрация

Резерват "Козя стена"

Информация:

"Козя стена" е обявен за резерват на 22 декември 1987 г., с площ 904,3 хектара. Разположен е в стръмна, варовита, труднодостъпна част от Стара планина, в землището на троянското село Чифлик.

"Козя стена" е истински ботанически рай. В него се опазват над 40 вида редки и защитени растения - благаево бясно дърво, рохелова каменоломка, лунна папрат, високопланински желтак, старопланинска лазаркиня, сребърник и бялата звезда на планината -  еделвайсът.

В "Козя стена" гнездят над 60 вида птици, от които в Червената книга на България са включени големият и малкият ястреб, осоядът, черният кълвач, гълъбът хралупар, уралската гургулица.Добави коментар