Вход | Регистрация

Резерват "Северен Джендем"

Информация:

Резерватът "Северен Джендем" е създаден на 30 септември 1983 г. Площта му е 1610 хектара. Той е най-високо разположеният резерват в Национален парк "Централен Балкан", опазващ изключително дива, непристъпна и красива част от Стара планина - изворната част от водосбора на река Видима.

"Северен Джендем" обхваща северните отвесни склонове на връх Ботев. Непристъпни скални пояси, къси и стръмни вододели, върхове с обратни наклони, скални мостове, зъбери, пропасти, множество водопади и обширни тревисти заравнености свидетелстват за уникални геологични процеси.

Почти 2/3 от резервата са покрити със стръмни вековни гори. "Северен Джендем" опазва субалпийски скални и горски местообитания. Характерни са вековните букови и буково-елови гори.

Редки и застрашени от изчезване видове са оцелели само в тази естествена крепост и никъде другаде в България.

Запазено е необичайното съобщество на сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка, както и единственото в света находище на урумово плюскавиче. Връзката с другия резерват - "Джендема", го прави част от обширна обетована земя - убежище за дивата коза, мечката, вълка, благородния елен, сърната, скалния орел, сокола скитник и скалолазката.Добави коментар