Вход | Регистрация
Русе 4°C

Втори етап на проект "Интегрирана система за градски транспорт на Русе"

Втори етап на проект "Интегрирана система за градски транспорт на Русе"

Днес от 11.00 часа ще бъде направена символична първа копка на обект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. "Райко Даскалов" .

От 11.15 часа на обект "Реконструкция на бул. "Придунавски булевард" и рехабилитация на 3 броя пасарелки", като официалното събитие ще се проведе на кръстовището между бул. "Придунавски" с бул. "Фердинанд" и ул. "Райко Даскалов".

От 11.30 часа на площад "Елиас Канети" на обект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. "Славянска", по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих".

Стартира втори етап на проект "Интегрирана система за градски транспорт на Русе". Вторият етап цели да се създаде по-ефективен, по-бърз, екологичен и интелигентен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт. "Това е изключително важен проект за нашия град и съм уверен, че с добра организация и изпълнение в срок, успешно ще надградим първия му етап", заяви зам.кметът и ръководител на проекта инж. Димитър Наков и описа основните цели, сред които са повишаване привлекателността на обществения градски транспорт чрез подобряване на достъпността; намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване; подобряване на безопасността в транспорта; осигуряване на по-добра мобилност в общината, като се даде приоритет на велосипедните и пешеходни алеи.
Проектът включва шест компонента:

Компонент 1: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. "Родина 3" и кв. "Чародейка" - ще допринесе за улесняване и обезопасяване преминаването на пешеходците между кварталите през бул. "България" с цел достъп до спирките на градския транспорт чрез изграждането на надлез. Предвидено е изпълнение на покрита остъклена мостова конструкция; изграждане на стълбищна клетка и асансьор, осигуряващ достъп за хора в неравностойно положение.

Компонент 2: Реконструкция на бул. "Придунавски" и рехабилитация на три броя пасарелки - предвидено е разширение на булеварда в посока р. Дунав с цел използването му като носител на масовия градски транспорт; ще бъде изградена нова пасарелка с предпазен парапет и осветление при ПГО "Недка Иван Лазарова" със спазени изисквания за достъпна среда и ще бъде осигурена възможност за ползване от велосипедисти, като е предвиден предпазен парапет и осветление, а пасарелките при ул. "Баба Тонка" и ул. "Омуртаг" ще бъдат обновени с подменени настилки, нови парапети, осветителни тела и панорамни площадк

Компонент 3: Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци", което включва цялостно преасфалтиране в частта между ул. "Шипка" и ул. "Тича"; прилежащите тротоари ще се реконструират, като се подменят настилки и ще се обособят зони за пешеходно и велосипедно движение. Предвидено е повдигнато кръстовище при ОУ "Олимпи Панов", а в кварталните пространства ще бъдат осигурени нови места за паркиране в южната част на блоковете, а стълбовете на уличното осветление ще се подменят с нови LED осветителни тела.

Компонент 4: Рехабилитация по ул. "Шипка" в участъка от ул. "Чипровци" до бул. "България" - между ул. "Чипровци" и ул. "Шипка" ще се изгради ново кръгово кръстовище; ще се извърши полагане на нова настилка, демонтаж на старите и монтаж на нови бордюри, нова настилка на тротоарите и велоалеи. При ул. "Чипровци" е предвидено изграждане на нов бетонен комплектен трансформаторен постов на мястото на съществуващия тафпост "Розова долина", който ще бъде демонтиран.

Компонент 5: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ "Баба Тонка" - планираните дейности целят довършване на подлеза, изграден до груб строеж и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения, като се изпълнят и необходимите мерки за осигуряване на достъпна среда. На входа и изхода ще се изпълни асансьорна шахта, в габарита на съществуващото стълбище, за монтаж на асансьорна уредба.

Компонент 6: Надграждане на интелигентната транспортна система – той цели осигуряване на видеонаблюдение в реално време на подвижни и неподвижни обекти, разположени или преминаващи през наблюдаваните кръстовища и възможност за бъдеща препратка към оперативен център на ОД на МВР-Русе; натрупване, архивиране и ползване на видео и друга съпътстваща информация от видеонаблюдението и идентифициране на регистрационните табели на МПС, в резултат на което ще се подобри организацията на пътното движение и ще се намалят предпоставките за ПТП.

На 5-ти януари 2017 г. беше подписан договор по проекта в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той е с продължителност 48 месеца, а стойността му е 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

източник: dariknews.bg Докладвай за нередност в статията
Добави коментар