Вход | Регистрация

СОУ "Иван Вазов"

За контакти:
Плевен
ул. Иван Вазов 46
Телефон: 064/823979
E-mail: ivan_vazov_pleven@mail.bg

Информация:

По инициатива на учениците от V до ХІ клас - в чест на 75 - годишния юбилей на училището - е издействано разрешение, определено е мястото и през 1981год. е построен паметникът на Иван Вазов - със собствени средства / от собствен труд /.

През 1983год., с активното участие на целия педагогически колектив, завършва разширението на училището, т.е. то е във вид, какъвто сега виждаме.

Днес тук се учат 1610 ученици - в 68 паралелки и три полуинтернатни групи; работят 123 учители - в 36 класни стаи, 4 компютърни кабинета и съвременно оборудвана мултимедийна зала “Европа”.Добави коментар