Вход | Регистрация

СОУ "Иван Момчилов"

За контакти:
Елена
ул. П. Хилендарски 2
Телефон: 06151/ 2145, 06151/ 3618
E-mail:

Информация:

В момента в СОУ „Иван Момчилов” има 520 ученика, разпределени в 23 паралелки. Часовете се провеждат в една смяна от 8:00 часа сутринта. Разпределението на учебните часове е одобрено от РИОКОЗ, според изискванията за балансираност и редуване на умствен труд и движение.

На учениците от първи до четвърти клас се полага безплатна закуска и плод, съобразени с изискванията за здравословно хранене.

В училището учат 124 ученика от околността и за тях са организирани безплатен обяд, безплатен трансторт, както и условия за следобедна самоподготовка с помощта на възпитател.

За тези, които не желаят да пътуват на разположение е добре обзаведено ученическо общежитие с 50 места. За тях също се осигурява обяд.

Училището се ръководи от Директор и Помощник-директор по учебната дейност. Тук реализират педагогическите си умения 39 учители, 7 възпитатели и педагогически съветник.

Традиционно училището развива богата извънкласна дейност: походи, екскурзии, тържества и т.н., като целта е в тях да бъдат привлечени и ангажирани все повече ученици.

 Добави коментар