Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

СОУ "Крум Попов"

За контакти:
Левски ул. Иван Вазов 2
e-mail: alex_filipov@mail.bg
телефон: 0650/82442
Информация:

Начало на учебното дело в гр. Левски поставя Кимо Петров Попов, преселник  от с. Лесичери, Великотърновско през 1894 г.През 1921 г. по инициатива на Крум Попов - син на Кимо Попов в Министерството на народното просвещение е направено предложение за построяване на ново училище.  Новата сграда е открита на 1октомври на 1923 г. с 16 класни стаи. Училището се именува "Васил Левски".С решение  №3087 на Министерството на Народната просвета на 1.10.1923 г. се открива първи гимназиален клас (VІІІ). На този ден 31 гимназисти прекрачват прага на училището. През 1924 г. е открит втори гимназиален клас, и през 1925 г. трети.  С три гимназиални класа училището съществува до 1934 г. Същата година през м. юни по нареждане на правителството се закриват всички гимназиални класове. На 15 септември 1936 г. се открита отново гимназията.  За новата учебна 1937/1938 г., училището се именува "Княз Симеон Търновски".От 18 юни 1945 г. е "Крум Попов".Първият директор е Кольо Георгиев. Двадесет и двама директори  ръководят училището от откриването му до сега: Иван Козлев, Стефан Шиков, Стоян Милошев, Владо Антонов, Ганчо Петров, Божин Киров, Иван Николов, Георги Марков, Васил Котев, Цветан Ковачев, Дочо Димитров, Стоян Заяков, Димитър Недялков, Георги Гецов, Димитър Иванов, Спас Мирчев, Димитър Цветков, Ангел Гецов, Венета Савова, Зоя Личева. От 8 януари 1996 г. е Александър Филипов.Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57