Вход | Регистрация
Всичко от Средни
ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"  
Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" в град Свищов е модерно училище с много добра материална база и квалифицирани учители по всички учебни дисциплини. Това е гаранция за обучението на средни специалисти в сферата на услугите и модерните...
ПГ по ЖП транспорт "Иван Николов-Ведър"  
Училище с дългогодишни традиции в обучението на кадри за железопътния транспорт. Училището е открито през 1964 година и е с богати традиции в подготовката и реализацията на ЖП кадри. Разполага с модерна база, обучава по европейски стандарти и...
ПГ по керамика и мебелно производство  
Училището е основано през 1959 г. Днес професионалната гимназия по керамика и мебелно производство разполага с модерна учебна сграда, специализирани кабинети и работилници. Внедряват се интерактивни методи на обучение. Функционира компютърна...
ПГ по транспорт и машиностроене  
Професионалната гимназия е създадена през 1970г. за потребностите от транспортни кадри в област Габрово. През 2003 година се трансформира в професионална гимназия по транспорт и машиностроене. Осъвременена е материалната база за професионална...
ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"  
Обучението на учениците се провежда в 17 класни стаи, включващи кабинет по: химия, физика, биология и теоретична професионална подготовка.Гимназията разполага с 2 компютърни кабинета за обучение, обзаведени по програмата "i-клас", изградена е...
ПГАТ "Цанко Церковски"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> Професионална гимназия по аграрни технологии "Ц. Церковски" гр. Павликени има богата история, завидно настояще и блестящо бъдеще, защото земеделието е било и ще бъде приоритет по всяко време за...
ПГВМ "Проф. д-р Димитър Димов"  
През 1946 година с решение на Министерството на земеделието в Ловеч се открива първото по рода си държавно средно специално училище за преработка и консервиране на хранителни продукти от животински произход.През учебната 1949/50 година с решение на...
ПГГСД "Сава Младенов"  
ПГГСД "Сава Младенов" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.
ПГДВА  "Йосиф Вондрак"  
Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура. Обучението се осъществява от висококвалифициран преподавателски екип. Една част от нашите възпитаници продължават обучението си във ВУЗ,а друга част намират добра...
ПГДМ "Захарий Зограф"  
ПГ”З. Зограф” е училище с богата на факти, събития и личности история, сътворявана в продължение на 9 десетилетия от поколения ученици и педагози. През 1920/21 учебна година е открито Държавно мебелно кошничарско училище, което през...