Вход | Регистрация
Всичко от Средни
ПГДПИГ "Проф. Георги Златарски"  
Местонахождение:  област Плевен, гр. Долни дъбник Вид училище: професионално, професионална гимназия   Смени на обучение: една смяна - само сутрин Прием: Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: професионална - газова техника,...
ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"  
Професионалната гимназия по електротехника и електроника е единственото професионално училище в Русенска, Силистренска, Търговишка и Разградска област. Училището е добре познато с традициите си в обучението на млади хора, желаещи да работят в...
ПГЕЕ "Михайло В. Ломоносов"  
ТЕТ "М.В.Ломоносов" гр. Г.Оряховица е основан през 1959 год. Първоначално училището няма собствена сграда и се помещава в СОУ "Г.Измирлиев". За терен за техникума е определен бившия стадион на ФД "Локомотив". Направена е първата копка и от тогава...
ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров"  
Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' е разположена в Плевен (Централна Северна България). Подготовката на кадри е в областта на химичеката промишленост, екология, микропроцесорна техника, компютърни...
ПГЖПТ "Никола Й. Вапцаров"  
Професионална гимназия по железопътен транспорт "никола Йовков Вапцаров" е единственото на територията на Цеверна България и второто в страната училище за железопътен транспорт. Гимназията е създадена на 01.09.1977 година като СПТУ по железопътен...
ПГЗ "Стефан Цанов"  
ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна. Гимназията предлага подготовка на високо квалифицирани кадри за нуждите на земеделското стопанство. Специалности: - "Земеделско стопанство" -...
ПГЗХТ "Асен Златаров"  
ПГЗХТ "Асен Златаров" - Русе е държавно училище с 85-годишна традиция, финансирано от  Министерството на земеделието и храните Училището гарантира: Обучение, осигуряващо придобиване на широк спектър от технически, управленски и икономически...
ПГИ "Рачо Стоянов"  
В гимназията са създадени и функционират единствените в Габровска област четири учебно-тренировъчни фирми с различен предмет на дейност. Учебно-тренировъчната фирма е симулирано виртуално копие на реална фирма, в което учениците сами могат да...
ПГИУ "Елиас Канети"  
Създадена като Българска търговска гимназия преди повече от 50 години, гимназията продължава традициите в икономическото образование на град Русе и съседните райони. Училището наследява Немската търговска гимназия, в която не малко русенци са...
ПГКОХТ "Марийка и Маринчо Караконови"  
Професионалната гимназия по кожарство, облекло и химични технологии "Марийка и Маринчо Караконови" се намира в гр. Ловеч. През 2008г. се навършиха 80 години от създаването на единственото средно кожарско училище на Балканския полуостров....