Вход | Регистрация

Всичко от Средни
ПГС "Кольо Фичето"  
В гимназията се изучават следните специалности:   Строител на зидарии и мазилки   Строител на облицовки и настилки   Монтажник на В и К инсталации   Строителен бояджия и изпълнител на декоративни покрития   Монтьор...
ПГСАГ "Ангел Попов"  
ПГСАГ „А.Попов” съществува от 1943 г. Всяка учебна година се открива с тържество в присъствието на гости и родители. Празникът на гимназията е на 8 ноември и се отбелязва  с различни конкурси, изложби, състезания в продължение на...
ПГСАГ "Никола Фичев"  
То започва съществуването си от 1932 г., но в този вид е от 1960 година. Предлаганите професии са класически -строителни, но се изучават и нови, съвременни технологии в строителството. Формата на обучение е дневна след завършен VІІ или VІІІ...
ПГСС "Ангел Кънчев"  
ПГСС “Ангел Кънчев“ Образцов чифлик – Русе е първото земеделско училище в страната ни. След Освобождението първоначално със селскостопанското образование се заемат практическите образцови чифлици, първият от които се открива в...
ПГСС "Д-р Хаскел"  
В нашето училище първоначалната мечта за обучение на пълноценни и хармонични личности е жива. Полагат се непрекъснати усилия учениците да се гордеят със своето училище, с неговото богато минало, с професията която са избрали и да имат реалното...
ПГСС "Марко Ангелов"  
ПГ по СС "М.Ангелов" е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.
ПГСС "Никола Й. Вапцаров"  
1946 - Открито като училище за трактористи и комбайнери 1957 - Машинно-тракторно училище 1962 - СПТУ по механизация на селското стопанство 1995 - Техникум по селско стопанство 2003 - Професионална гимназия по селско стопанство
ПГСС "Проф. Иван Иванов"  
Учебната база се състои от основен корпус, стопански сгради, учебен полигон, овощна и зеленчукова градини и учебно поле. Основният корпус е разположен в красив парк от разнообразни широколистни и иглолистни дървета на възраст 40-50 години.
ПГСС "Сергей Румянцев"  
Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" - гр. Луковит е единственото професионално училище на територията на община Луковит и единствена Професионална гимназия по селско стопанство в регион Ловеч. Училището е основано на...
ПГТ "Алеко Константинов"  
Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” град Плевен е с основна дейност професионално образование и обучение в сферата на туризма. Участва в разработване и прилагане на учебни планове и програми за различни форми на...