Вход | Регистрация

Всичко от Средни
Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии  
ПГМХТ - Плевен отговаря на най - новите изисквания, поставени от Министерството на образованието:построен е в област близо до града;· разполага с Общежитие за над 200 ученика;· предлага много добра учебно - материална база (компютърни...
Професионална гимназия по механоелектротехника  
С решение на Министерството на народната просвета от м.юли 1959г. в гр.Ловеч се открива Техникум по механоелектротехника с четири специалности: Двигатели с вътрешно горене, Технология на машиностроенето - студена и топла обработка, Силнотокова...
Професионална гимназия по механоелектротехника - Плевен  
Днес ПГМЕТ продължава да бъде едно от най-елитните учебни заведения в града. Тук работят 40 учители, всички с висше образование, педагогическа правоспособност и голям професионален опит. Обучението се извършва в добре обзаведени лаборатории и...
Професионална Гимназия по Механотехника  
Професионална гимназия по механотехника   Предлагаме: Добре поддържани кабинети по общообразователна и професионална подготовка. Богата материална техническа база създадена и обогатявана вече над 80 години. Курсове за водачи категория -...
Професионална гимназия по моден дизайн  
Професионална гимназия по моден дизайн в град Велико Търново.
Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев"  
ПГ по облекло и текстил е училище със 111 годишна история и традиции в обучението и подготовката на кадри за шивашката и текстилна индустрия.В училището учениците се обучават в 10 различни специалности. В пет от тях е застъпено интензивно изучаване...
Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  
ПГ по ресторантьорство е разположенa в Плевен (Централна Северна България). Училището разполага със собственна учебно-производствена база “Орион” с оборудвани цехове по хлебопроизводство, сладкарство и учебен кабинет по сервиране....
Професионална гимназия по строителство  
Професионалната гимназия по строителство заема своето достойно място в системата на професионалното образование в региона. В учебното заведение се осъществява прием по професия „Строителен техник", специалност „Строителство и...
Професионална гимназия по текстил  
Професионална гимназия по текстил. Прием след 7 клас в специалност „Плетач на настолна плетачна машина” – 2 години обучение; прием по документи Прием след 8 клас (прием по документи)в специалности: „Художествена...
Професионална гимназия по транспорт  
Русенската гимназия по транспорт е първото българско автомобилно училище. Създадено като Държавна автомобилна школа преминава през различни етапи на развитие и днес е Професионална гимназия, утвърдена като единственото ...