Вход | Регистрация

Всичко от Средни
 
ПГТЛП е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна.  
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "ЛУИ ПАСТЬОР" - ПЛЕВЕН  
Учебната практика се провежда в специално обзаведени за целта работилници. Учебно-производственото обучение е важно при постигането на цялостната професионална подготовка. То цели да изгради необходимите умения за практическата работа на бъдещите...
ПТГ "Васил Левски"  
Професионална Техническа Гимназия „Васил Левски“ е най-старото професионално училище в област В.Търново. От 1921 година до днес през училището са преминали ученици от различни градове и села с различни възможности и желания.Тук те ...
ПТГ "Д-р Никола Василиади"  
Техническото училище се създава със завещанието на д-р Никола Василиади. Така в Габрово през 1895 година се открива “единно индустриално училище”, като с това се изпълнява волята на благодетеля. От тогава до сега в ПТГ “Д-р Никола...
ПТГ "Димитър Крусев"  
Професионална техническа гимназия “Димитър Крусев” е открита през месец юли 1959 година като промишлено училище по металообработване.   От 22.05.1964 година се преименува в ПТУ по железопътен транспорт, през 1971 година в СПТУ по...
СОУ "А. Каралийчев"  
СОУ в град Стражица.
СОУ "Ал. Константинов"  
На 1 септември 1890г. Плевенския окръжен съвет открива класно училище под название Началото на прогимназията, носеща името на Алеко Константинов е сложено на 1 септември 1890 г. с откриването на Първото класно училище от Плевенския окръжен съвет. То...
СОУ "Анастасия Димитрова"  
СОУ „ Анастасия Димитрова” е наследник на първото светско девическо училище в България. Създадено от родолюбивата българка Анастасия Димитрова, то възниква в далечната 1841 година, когато народът ни страстно се нуждае от наука и...
СОУ "Бачо Киро"  
<!-- @page { margin: 2cm } --> По инициатива на Пенчо Пенев и Стоян Стоянов Узунов през 1919/1920г. се правят постъпки пред Окръжна училищна инспекция в гр. Велико Търново и пред Министерството на Просвещението за разкриване на гимназиален...
СОУ "Бачо Киро" - гр. Летница  
Летнишките будители Зако Тунев, Бочо Бочев, отец Тодор Хорозов и отец Иван Димов с дарения от Летница и съседните села откриват първото килийно училище. Това станало в 1830 г. Обучението се осъществявало в зимници, а по-късно, през 1860 г. е...