Вход | Регистрация

Всичко от Средни
СОУ "Васил Априлов"  
Оскъдни са сведенията, свързани със създаването и развитието на училището в Долна Митрополия. Най-старите устни сведения за съществуване на "училище" в частни къщи има от 1865-1866 година, където са учели да четат църковни книги, да пишат и смятат...
СОУ "Васил Левски" - Русе  
Вече 147 години СОУ "Васил Левски" издържа на посланията на Апостола. Днес то е:    * Най-голямото училище в България и на Балканския полуостров;    * Второто в страната с изучаване на източни езици и...
СОУ "Васил Левски" - Севлиево  
Създадено през 1897 г. Училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява. Днес в СОУ "Васил Левски" материално-техническата база е осъвременена. Оборудвани са компютърни кабинети и се прилага мултимедийно...
СОУ "Васил Левски" - Троян  
Средно Общообразователно училище "Васил Левски" е училище от І до ХІІ клас с общинско финансиране.
СОУ "Васил Левски" - Ябланица  
СОУ в град Ябланица.
СОУ "Вела Благоева"  
СОУ "Вела Благоева" се намира в квартал "Бузлудца", Велико Търново.
СОУ "Вичо Грънчаров"  
Историята на училището е история на просветата в гр. Горна Оряховица. През 1822г. отец Зотик отваря школо в метоха на манастира “Св.Троица”, а през 1827г. отец Герасим поставя началото на светското училище.След Освобождението училището...
СОУ "Владимир Комаров"  
Училището разполага с: * Просторни и слънчеви класни стаи * Функционални кабинети по чуждоезиково обучение * Кабинети по география, биология, химия и физика * Две компютърни зали с постоянна интернет връзка * Богата библиотека * Лекарски и...
СОУ "Възраждане"  
Училището е създадено през 1981 г. като Единно средно политехническо, а от 1982 г. разполага и с нова сграда. Трите й крила са на три и четири етажа, с 19 кабинета, 4 работилници, физкултурен салон, книжарница, библиотека, сладкарница, столова със...
СОУ "Г. С. Раковски"  
Училище със спортна насоченост в град Велико Търново.