Вход | Регистрация

Община Стражица обяви конкурс "Коледна обредност"

Община Стражица обяви конкурс "Коледна обредност"

Продължава реализацията на проект "Желано училище", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по сключен Договор BG 051PO001/07/4.2-01/63/02.07.2008 г. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 28 925,04 лв. Бенефициент на проекта е община Стражица, а партньори са СОУ "А. Каралийчев" и Професионална гимназия по транспорт "В. Друмев" гр. Стражица, и ПГСС с. Камен. В проекта вземат участие 1014 ученика от горепосочените средни училища на територията на община Стражица. Дейност 2 "Разширяване на системата от междуучилищни конкурси" от проекта включва организиране и провеждане на Общински конкурс "Коледна обредност". В конкурса участват 50 ученика от трите училища в следните направления: "Коледна картичка", "Коледен обреден хляб" и "Най- хубава сурвакница". Участниците се запознаха с коледните традиции и обичаи в страната и в общината. На 15 декември ще бъде открита "Изложба-базар" с изработените експонати. Най-добрите ще бъдат наградени.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар