Вход | Регистрация

ТГ "Васил Априлов"

За контакти:
Червен Бряг
ул. Тома Петков 25
Телефон: 0659/92010
E-mail:

Информация:

Високо качество на обучението, осъществявано от авторитетен и високо квалифициран преподавателски състав; Конкурентноспособност и успешна професионална реализация; Добре оборудвани кабинети и компютърни зали с достъп до интернет, библиотека и физкултурен салон; Интензивно езиково обучение с възможност за международно признание.

 

През изминалите години възпитаниците на Търговската гимназия са над 10 500. Всяка година успешно завършват около 120 ученици. Със запазената си марка “Счетоводна отчетност” , училището подготвя квалифицирани кадри с възможност за отлична професионална реализация. В областа на икономиката Търговската гимназия осигурява на своите възпитаници добра интеграция в съвременното гражданско общество. Дългогодишни са традициите и в обучението по математика и чужди езици, гарантиращи конкурентноспособността и успехите на учениците. Доказателство за това са спечелените олимпиади и състезания, международните конкурси и сертификати и отличните оценки на кандидат-студенските изпити.

 

Търговска гимназия “Васил Априлов” навлиза в XXI век като утвърдено и желано средно учебно заведение-училище с традиции! В ускорения ритъм на модерните времена печелят хората, които са крачка напред във времето.Добави коментар