Вход | Регистрация

Върнаха решение на ОбС Тетевен

Причината - не е съобразено с условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона

Върнаха решение на ОбС Тетевен
Областна администрация - Ловеч

Ваня Събчева, областен управител на Ловеч  върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Тетевен.  То е от 26 февруари т. г. С него ОбС е открил процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев" ЕООД, като е предвидил конкурсът да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, състояща се от 5 души.

Посочено е, че в състава на комисията се включват задължително юрист, представител на РЗИ – Ловеч и двама общински съветници. С решението се упълномощава кмета на Общината да определи състава на комисията за организиране и провеждане на конкурса.

Решението на общинския съвет не е съобразено с Наредба № 9 от 26.06.2000 г., а именно за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, категоричен е областният управител.

Там се задължава общинският съвет едновременно с решението за обявяване на конкурса да назначи комисия за неговото организиране и провеждане и да определи нейния състав – членовете й, председателя и секретаря й. Не е съобразено и изискването в състава на комисията да бъде включен и магистър по медицина.

Като не е спазил Наредбата и не е определил състава на комисията за откритата процедура, като с това е натоварил кмета на общината, Общински съвет Тетевен е допуснал съществено нарушение, се казва в заповедта на Ваня Събчева, с която решението е върнато за ново разглеждане.

Присъединете се към Sever.bg във Facebook, за да следите и там всичко, което публикувамеОбластна администрация - Ловеч
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар