Вход | Регистрация

Данъци и такси - проверка вече и онлайн

Данъци и такси - проверка вече и онлайн
Снимка: Булфото

Всички лица, които  трябва да плащат данъци и такси в община Тетевен вече ще могат да проверяват задълженията си онлайн на сайта на местната администрация. Това информират оттам.

Чрез персонален индентификационен номер ще се осигурява достъп до отдел "Местни данъци и такси", където всеки ще може да провери какви задължения има. Скоро ще има възможност и за изплащане на налозите на касите на "Изипей" АД в цялата страна.

Задължените лица могат да получават от отдел "Местни данъци и такси"  4-цифрен персонален идентификационен номер (ПИН) лично или чрез упълномощено лице, като е необходимо да попълнят заявление на хартиен носител. Когато лицата се явяват лично за издаване на ПИН, е необходимо да представят само лична карта. С оглед защита на данните, издаването на ПИН чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и остава на съхранение в отдел "Местни данъци и такси".

Изпратени по пощата заявления за издаване на ПИН не се обработват. Издадено удостоверение с ПИН се получава срещу подпис лично или от нотариално упълномощеното лице. Удостоверенията не се изпращат по пощата. Издаването на удостоверение с ПИН се извършва веднага, в отдел "Местни данъци и такси" при Община Тетевен. Услугата е безплатна.

От сайта на Община Тетевен може да се свали и бланка - образец на заявление за издаване на ПИН.

Бланка на заявление и указания може да получите и в отдел "Местни данъци и такси” при Община Тетевен, ул. "Иван Вазов” №42, ет.1. За допълнителна информация: тел. 0678/52200 555.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар