Вход | Регистрация

Информационна приемна за развитие на селските райони се проведе в Тетевен

Информационна приемна за развитие на селските райони се проведе в Тетевен

Вчера в Тетевен се проведе еднодневна информационна приемна по Програма "Развитие на селските райони", част от обявената от министерството на земеделието и храните информационна кампания "От врата на врата". В рамките на форума участие взеха представители на Областна служба за съвети в земеделието, на Областна разплащателна агенция и на Областна служба "Земеделие". Експертите представиха услугите и дейностите за подпомагане на земеделските производители по отделните мерки. 56 граждани - земеделски производители, ветеринарни лекари и др. са проявили интерес към възможностите за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони. Сред най-често задаваните въпроси бяха - коя мярка е подходяща, по която може да се кандидатства, какви документи са необходими, срокове за кандидатстване, какви средства могат да получат като субсидия, каква е процедурата за кандидатстване и др. Организираната приемна има информационен и консултативен характер, като чрез нея общинската администрацията цели да информира земеделските производители от Тетевен и региона за възможностите за кандидатстване по мерките на Програма "Развитие на селските райони", както и да подпомогне с експертно мнение желаещите в подготовката на проекти и бизнес- планове. Областна служба за съвети в земеделието в ловеч е бенифициент по 4 основни мерки - "Създаване на стопанства на млади фермери", "Преструктуриране на полупазарни стопанства", "Създаване на организация на производителите" и "Агроекологични плащания и модернизация на земеделски стопанства" и може да изработва безплатно бизнес- планове, да дава консултантски съвети и услуги. До момента има изработени 45 бизнес- плана, които са внесени в разплащателна агенция по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери", около 10 от които са от Тетевен. От стартиралата през септември мярка "Преструктуриране на полупазарни стопанства" има 5 разработени проекта, от които 3 са внесени в Разплащателна агенция. Има кандидати и от Тетевен, които са заявили желание за участие и в момента подготвят документите си за кандидатстване. В селските общини по Програма "Развитие на селските райони" ще бъдат подкрепяни проекти за подобряване на инфраструктурата, ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи, стартиране на малък бизнес, селски туризъм и др. алтернативни дейности.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар