Вход | Регистрация

Конкурс за стипендианти обявява Фондация

Отличен успех е един от важните критерии за получаване на стипендията от 80 и 150 лева

Общинска фондация "Тома Васильов” обявява  конкурс за 8 ученици и 6 студенти – стипендианти за учебната 2013/2014 година.

Стипендията за ученик е в размер на 80 лв. месечно, а за студент е в размер на 150 лв. месечно за времето 1 октомври 2013 г. до 31 юни 2014 година.

Критериите за участие са: учениците да са в класовете от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Общината; студентите да се обучават редовно във ВУЗ в България; годишният успех да е над 5.50 от предходна учебна година; при равен успех, предимство има ученикът или студентът с призови места на национални състезантия и олимпиади и активно участие в културни и обществени дейности. 

Ученици и студенти, които вече са получавали стипендия от Общинска фондация "Тома Васильов”, нямат право да участват в конкурса.

Необходимите документи са:

1. Молба със свободен текст, като молбата на учениците да е подписана от родител или настойник

2. Доказателства за изпълнение на критериите за участие, както и представяне на удостоверение за годишен успех от предходната учебна/семестриална година.

3. Педагогическа характеристика на ученика от учебното заведение.

4. Кандидатите е необходимо да представят писмена разработка /доклад или есе/, посветен на личността и делото на Тома Васильов.


Срокът за подаване на документи е 15 октомври 2013 г. в стая № 211 на Община – Тетевен.

 << Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар