Вход | Регистрация

Програма за интеграция на ромите бе приета в Община Тетевен

Програма за интеграция на ромите бе приета в Община Тетевен

На 22 редовно заседание на Общинския съвет в Тетевен с пълно единодушие общинските съветници приеха "Програма за интеграция на ромите на територията на Община Тетевен за периода 2009/2015 г.". Програмата бе представена на заседанието от Бисер Петков, общински експерт за "Работа с малцинствата", който благодари на представителите на ромската общност, заинтересованите местни институции и Институт "Отворено общество" за активната подкрепа при разработването на интеграционната програма. Документът е насочен както към стимулиране на равноправното включване на ромите в местната общност, така и към пълноценно развитие на общността като цяло чрез използване на човешкия потенциал в ромските общности за целите на развитието. В хода на дебата за приемане на програмата бе подчертано, че, освен като самостоятелен документ, тя следва да се превърне в интегрална част от общинския план за развитие.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар