Вход | Регистрация

Всичко от Университети
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"  
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е висше учебно заведение в град Велико Търново, България, създаден през 1963 година като Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“. Университетът е съставен...
Медицински университет  
Основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, Медицински университет – Плевен е едно от петте висши медицински училища в България. Първоначално функционира като факултет в състава на Медицинска академия, след закриването...
НВУ "Васил Левски"  
Националният военен университет “Васил Левски” води началото си от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн. Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков...
Педагогически колеж към ВТУ Св.Св.Кирил и Методий"  
ДИРЕКТОР - доц. д-р Йордан МитевС ПМС № 16 от 27.01.1997 г. бившите полувисши институти в гр. Плевен и гр. Враца са преобразувани в педагогически колежи в структурата на Великотърновския университет. Педагогическият колеж в гр. Плевен е в...
Русенски университет "Ангел Кънчев"  
Русенски университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище. Той е преобразуван с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. Русенският университет (РУ) е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г. С...
Стопанска академия "Д. А. Ценов"  
Стопанска Академия " Д. А. Ценов " /СА/ е държавно висше училище с признат международен авторитет, акредитирано с най-висока оценка за обучение по всички образователно-квалификационни степени . Структурата на СА включва 4 факултета /със 16...
Технически колеж към ТУ Габрово  
Технически колеж - Ловеч е създаден през 1990 г. с решение на МС като приемник на Институт по машиностроене и електротехника –  с оглед  практическа и специализираща подготовка  и преподготовка на студенти и ...
Технически университет  
Обучението в Технически университет - Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и...