Вход | Регистрация

Всичко от Училища
АГ "Гео Милев"  
Английска гимназия "ГЕО МИЛЕВ" - гр. Русе е общинско средно училище с петгодишен курс на обучение, включващ широк спектър от образователни програми със специален акцент върху интензивна чуждоезикова подготовка. Училището е с чуждоезиков профил. ...
ВГ "Никола Вапцаров"  
Профилирано училище за обучение на педагогически кадри в град Плевен.
Гимназия с преподаване на чужди езици  
Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в неделима...
ГЧЕ "Екзарх Йосиф I"  
Гимназията с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф I“ е средно училище в град Ловеч.   На 10 декември 1881 г. американският протестантски мисионер Rev. D.C. Challis основава Американското (основно) девическо училище в Ловеч,...
ДТГ "Димитър Хадживасилев"  
Преди 126 години в Свищов е основано първото търговско училище в България. Днес това е Държавната търговска гимназия "Димитър Хадживасилев".
Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект”  
Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” е училище с 20-годишна история. Създадено е през 1990 година от група ентусиазирани педагози, за да удовлетвори потребността от високо квалифицирани млади хора в сферата на икономиката. В...
ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"  
През 1958 година във Велико Търново е открита Трета смесена гимназия, която постепенно прераства в Езикова с преподаване на руски език. От учебната 1975/76 г. започва разширено изучаване на английски, немски и френски езици. Десет години по-късно...
МГ "Баба Тонка"  
Математическа гимназия "Баба Тонка" е училище с вековна история, наследник на Девическото училище в Русе. От 1970 година е профилирана математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и биология и с итензивно...
МГ "Гео Милев"  
Училището притежава необходимата база за осигураване на обучението. Има 4 компютърни кабинета, които са оборудвани с компютри, дарени от МОМН от Международната олимпиада по информатика- Пловдив 2009 и подходяща компютърна техника. В тях се провежда...
НУ "Единство"  
Начално училище в град Плевен.