Вход | Регистрация
Всичко от Училища
ПГЗХТ "Асен Златаров"  
ПГЗХТ "Асен Златаров" - Русе е държавно училище с 85-годишна традиция, финансирано от  Министерството на земеделието и храните Училището гарантира: Обучение, осигуряващо придобиване на широк спектър от технически, управленски и икономически...
ПГИ "Рачо Стоянов"  
В гимназията са създадени и функционират единствените в Габровска област четири учебно-тренировъчни фирми с различен предмет на дейност. Учебно-тренировъчната фирма е симулирано виртуално копие на реална фирма, в което учениците сами могат да...
ПГИУ "Елиас Канети"  
Създадена като Българска търговска гимназия преди повече от 50 години, гимназията продължава традициите в икономическото образование на град Русе и съседните райони. Училището наследява Немската търговска гимназия, в която не малко русенци са...
ПГКОХТ "Марийка и Маринчо Караконови"  
Професионалната гимназия по кожарство, облекло и химични технологии "Марийка и Маринчо Караконови" се намира в гр. Ловеч. През 2008г. се навършиха 80 години от създаването на единственото средно кожарско училище на Балканския полуостров....
ПГЛВ "Александър Стамболийски"  
В настоящия момент училището разполага с богата материално- техническа база, която обезпечава обучението и създава благоприятни условия за възпитание на младите хора, а именно: - Два компютърни кабинета, окомплектовани със съвременно оборудване...
ПГЛПИ "Атанас Буров" - Горна Оряховица  
  В това училище вече 10 години в три учебни корпуса се дават знания по информационни технологии, чужди езици, финанси, банки, митническа дейност и данъчни закони, автомобили, конструиране и моделиране на облекло от текстил. Днес училището...
ПГМЕТ "Девети Май"  
Днес професионалната гимназия продължава да е единствено по рода си училище в района. Това е гимназия  с традиции, ползваща се със заслужен авторитет сред обществеността в града. Обучението се извършва в  съвременно обзаведени лаборатории...
ПГМЕТ "Христо Смирненски"  
Вид училище: професионално, професионална гимназия Смени на обучение: една смяна - целодневно Прием: Приемът на ученици се извършва по вид специалност: електрически инсталации, електрически машини и апарати, електродомакинска техника,...
ПГМЕТ гр. Троян  
Началото е сложено през учебната 1963/1964 г., когато се създава вечерен техникум по  механоелектротехника в град Троян, като филиал на Механотехникума в гр.Ловеч. Откриват се 5 паралелки по специалностите: двигатели с вътрешно горене,...
ПГМСС "Марин Попов"  
Училището е създадено през 1958 г. Днес, то е единствената професионална гимназия в област Габрово за подготовка на кадри в сферата на селското стопанство. Полагат се грижи за поддържане и осъвременяване на материалната база. Функционират компютърни...