Вход | Регистрация

ЦДГ "Слънце"

За контакти:
Габрово
ул. Л. Каравелов 32
Телефон: 066/806610
E-mail:

Информация:

От учебната 1998 / 1999 г. ЦДГ „Слънце” разполага с две бази и обслужва районите на кв. Лъката и централната градска част. Сградата на база 1 в кв. Лъката е строена по типов проект за ДГ и е открита през 1964 г. База 2 се намира на ул. „Малуша” № 4, кв. Камъка и обслужва предимно живеещите и работещи в централната градска част. Построена е през 1949 г.

Капацитетът на ЦДГ „Слънце” база 1 и база 2 е 180 деца, разпределени в 8 групи. За тях се грижат 16 педагози, от които 14 старши учители и 2 младши; 8 помощник-възпитатели, които през настоящата година повишиха квалификацията си в организиран от МОМН курс и 7 служители – обслужващ персонал: кухненски, финансово-счетоводен и др.

Учебно-възпитателната работа се организира по избрани от учителите програми на предпочетени издателства – „Изкуства” и „Слово”. Колективът приема отговорно съвременните предизвикателства и полага усилия за намиране на верен подход за осигуряване на равен старт при подготовката за училище на децата, независимо от етническия произход и социален статус.

В детската градина се осъществяват следните допълнителни форми на обучение – английски език, приложно изкуство и народни танци.Добави коментар