Вход | Регистрация

Новите народни представители умуват по казуса КТБ

Новите народни представители умуват по казуса КТБ
thinkstockphotos.com

Управителният съвет на Бъкгарска народна банка (БНБ) призова народните представители да бъде създадена временна комисия с участието на всички парламентарно представени сили, за да може приоритетно да се обсъди казусът около Корпоративна търговска банка (КТБ) още със започването на деловата работа по структурирането на 43-тото Народно събрание.

Малко след като новите народни представители се заклеха, в Народното събрание бе внесен доклад "Събитията и предприетите действия, свързани с "Корпоративна търговска банка" АД и Търговска банка "Виктория" ЕАД" от името на УС на БНБ, съобщиха от централната банка.

Докладът съдържа детайлна информация за събитията и всички предприети действия и взети решения от БНБ по отношение на групата КТБ от 20 юни 2014 г. (датата на поставяне под специален надзор на КТБ) до настоящия момент.

Част от приложената информация за първи път се представя пред народните представители и широката общественост и предоставя в подреден вид подробности за първоначалното финансово състояние на КТБ и ТБ "Виктория", изводи от новата надзорна проверка в КТБ, комуникацията с основните акционери, както и кореспонденцията на БНБ с Европейската комисия, Европейския банков орган и Международния валутен фонд.

В доклада се съдържа финансова информация за КТБ към 31.03.2014 г. и резултатите от последната надзорна инспекция, извършена в банката в периода 20.05.2013 г. - 08.07.2013 г., както и финансова информация за ТБ "Виктория" към 31.03.2014 г. на база предоставената от самата банка финансова отчетност и резултатите от последната надзорна инспекция към 31.03.2013 г.

В доклада е отделено внимание на целта, обхвата и изводите на надзорната инспекция в КТБ, извършена в периода 7.07.2014 г. – 14.10.2014 г., на база данните към 30.06.2014 г.

Очертани са последващите стъпки, които да бъдат предприети, съгласно действащото законодателство.

Представянето на тази обширна информация съответства на принципа за откритост и прозрачност в работата на БНБ. Целта е приложеният доклад да хвърли допълнителна светлина върху действията на БНБ, които от самото начало, в тяхната логика и последователност, са подчинени на стриктното следване на действащата законова рамка и процедури.

Стремежът на БНБ е да подпомогне народните представители при вземането на своевременни и адекватни решения, отчитайки кратките срокове, свързани със срока на специалния надзор върху двете банки, който изтича съответно на 20.11.2014 г. за КТБ и на 22.11.2014 г. за ТБ "Виктория".

<<Sever.bg във Facebook>>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар