Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Археологически музей

1 от 3
За контакти:
Велико Търново ул. Иванка Ботева No. 2
e-mail: rimvt@yahoo.com
телефон: 062/638841, 624474
Информация:

Съхранява съкровищата на Велико Търново от неолита до късното средновековие. Събрани са колекции от оброчни плочки, керамика, монети, уникални златни накити. Най-ценните археологически находки, отразяващи живота във Великотърновския регион от дълбока древност до ХІV в., са представени в Археологическия музей - Велико Търново.

 

Богатата материална и духовна култура на хората, населявали Великотърновския регион от неолита до късното средновековие се представя чрез многобройни предмети на бита и култова пластика, златни и сребърни накити, монети, оригинални стенописи, търновска сграфитокерамика и др. Някои от разкритите при археологически разкопки материали надхвърлят регионалния характер и добиват общонационално значение, а някои уникални предмети - световно значение. Тук може да се види най-старото злато в света - уникалното Хотнишко съкровище от енеолитната епоха.

Работно време 9-12; 13-17ч.Добави коментар