Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Природонаучен музей

1 от 2
За контакти:
Черни Осъм с. Черни Осъм
e-mail: nsmuseum_ch_osam@dir.bg
телефон: 06962/371
Информация:

През 1956 г. Илия Христов Илиев, местен учител по биология, с ученици от природолюбителски кръжок в училището започва проучвателна и събирателска работа. За онагледяване на уроците по биология са препарирани птици и бозайници, които се срещат в родния Балкан. Интересната сбирка, подредена в училищните коридори, привлича природолюбителите от цялата страна. През пролетта на 1976 г. сбирката е разположена в специално построена сграда и от 1 януари 1977 г. е преустроена в отдел "Природа" към Окръжния исторически музей гр. Ловеч. През 1992 г. придобива статут на Природонаучен музей.

 

В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от района. В остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици.

 

На втория етаж има диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, белки, златки и други. Целта на експозицията е да отрази фауната на Централна Стара планина. За един час в него могат да се видят толкова животни, колкото в природата трудно могат да се видят за десет години. Показвайки красотата и разнообразието на животинския свят, музеят е прекрасен кът за естетическо и екологично възпитание на своите посетители, възпитание в обич и загриженост за родната природа.

Работно време: 8 - 12 ч. и 13 - 16 ч.Добави коментар