Вход | Регистрация

Обучение за добра интеграция на деца

Квалификационен семинар на тема "Обучение на учители за работа в мултикултурна среда” се проведе в Дряново. Домакин на срещата бе ПТГ "Димитър Крусев”. Лектор бе Десислава Стефанова от ЦМЕДТ "Амалипе” – Велико Търново.

В обучението се включиха всички преподаватели от училището.

Семинарът се организира във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Общинския план за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2013 г. Целта на квалификационния семинар е да се подобри работата за по-пълното обхващане на учениците в учебния процес, свеждане до минимум на безпричинните отсъствия и отпадането от училище.

Беше акцентирано на причините за отпадане от учебен процес и се представиха успешни практики за преодоляване на отпадането.

Всички участници в обучението ще получат сертификат.Източник: Община Дряново
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар