Вход | Регистрация

Община Габрово ще реализира образователен проект към малцинствата за 500 хил.лв.

Предстои подписване на договор по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Община Габрово ще реализира образователен проект към малцинствата за 500 хил.лв.

500 хиляди лева получава безвъзмездно Община Габрово по проект за образователна интеграция, съобщават от общинската администрация. Те са осигурени от Управляващия орган на ОП"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Проектът "Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово" бе внесена за оценка в края на месец ноември миналата година по процедура "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

Негова цел е успешното включване в образователната система на деца от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи. Дейностите са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка. Партньори са ОДЗ "Ран Босилек" и център "Амалипе".

В рамките на 26 месеца с децата от целевата група ще се проведат различни дейности, водени от експерти от Регионален исторически музей, Регионална библиотека "Априлов Палаузов" и Дирекция "Национален парк Централен Балкан". Предвидени са обучение по танци и театър, викторини, екскурзии, фестивал на толерантността.

Предстои подписване на договор между Община Габрово и Управляващия орган на програмата.

 << Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар