Вход | Регистрация

Весел край на "Повече ЗаЕдно"

Дейностите по проекта "Повече ЗаЕдно" в Габрово приключиха с празник, който се проведе в ХГ "Христо Цокев".

Слънчева и празнична атмосфера по време на финалното събитие внесоха изпълненията на деца от ЦДГ "Младост”, ЦДГ "Мечо Пух” и бивши възпитаници на ОДЗ "Дъга”. Специална изненада за малчуганите беше красиво украсена торта – лично поднесена  и наречена от кмета Таня Христова в края на вечерта. Пясъчно послание в торбичка – символ на безкрайната доброта и любов, е комплиментът, който всеки от присъстващите получи за спомен.

Весел край на "Повече ЗаЕдно"Община Габрово

В изпълнение на проекта за деца и ученици със специални образователни потребности е създадена подкрепяща среда в 15 ресурсни кабинета, разпределени в седем училища и осем детски градини. Въведен е комплекс от мерки за целенасочена грижа, както и подходи за приобщаване на родителите и учителите. Част от техническото подпомагане на образователния процес е сензорна стая в ОДЗ "Първи юни", включваща воден кът с кула, ултравиолетов панел, прожектор, музика и други аксесоари, които развиват сетивността и възприятията. Оборудвана е и зала за психомоторика в помощно училище "Николай Палаузов". Закупени са методически и дидактически материали, а в "Ресурсен център – Габрово” е създадена специализирана библиотека.

Весел край на "Повече ЗаЕдно"Община Габрово

Благодарение на проекта 46 деца от детски градини и 53 ученици получиха по-добри условия за развитие. Създадени са специализирани програми и открити уроци, мини артателиета и клубове по интереси развиваха различни техни дарби. Проведоха се и четири съвместни дейности с ПУ "Николай Палаузов". Чрез специализирани обучения 105 специалисти с педагогически функции, учители, логопеди, психолози, рехабилитатори и театрали повишиха квалификацията си, а 38 бяха ангажирани за работа по проекта.

В лабораторията за родители участниците имаха възможност да споделят опит и да получават подкрепа. Под формата на неформални срещи, тренинги и консултации родителите на деца със СОП ползваха практически съвети за включване на децата в учебния процес и в детските общности. Лабораторията се реализира от "Център за приобщаващо образование – София”, който предоставяше подкрепа в продължение на девет месеца.

Проектът "Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово” бе финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Общата му стойност е 370 525, 76 лева. Дейностите стартираха на 2 ноември 2011 г., а срокът за изпълнението им беше 24 месеца. Община Габрово си партнираше с ОДЗ "Първи юни”, ПУ "Николай Палаузов”, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара  Загора, Сдружение "Равен старт- 2008”, Фондация "Грижи за деца с увреждания”.

<< Sever.bg във Facebook >>Докладвай за нередност в статията
Добави коментар