Вход | Регистрация

Осем институции за деца и ученици в общ проект

Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект. Дейностите обхващат осем институции за деца и ученици. "Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в общината" е на стойност 88 360 лева по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси. Партньор е основно училище "Неофит Рилски”, а продължителността му е 16 месеца.

Предвидените дейности целят интеграция и равнопоставено участие в образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение. Включени са общо осем училища и детски градини от Габрово, в които броят на представителите на различни етноси е най-голям.

 Занимания ще се провеждат с 59 ученици от 1 до 4 клас от ОУ "Цанко Дюстабанов”, ОУ "Неофит Рилски”, ОУ "Иван Вазов” и СОУ "Отец Паисий”. Предвиждат се мотивационни мерки спрямо застрашени от отпадане ученици, изграждане на стимули за учене и условия за пълноценно участие в училищната общност. Дейностите в детските градини ще обхванат 48 деца от ОДЗ "Ран Босилек”, ЦДГ "Слънце” база 1 и 2, ЦДГ "Първи юни” и ЦДГ "Радост” база 1 и 2. Планирана е мотивационна работа за постъпване в първи клас, както и работа с родители за включване в образователната система на необхванати деца.

За целите на проекта от всяка институция ще бъдат избрани по двама педагози, които ще преминат специализирано обучение за работа в мултиетническа среда. Впоследствие те ще бъдат ангажирани като ръководители на групи и клубове за интеркултурно обучение. В клубовете ще участват всички деца и ученици, изучавайки културата на различните етноси с акцент върху традиционните обичаи.

Присъединете се към Sever.bg във Facebook, за да следите и там всичко, което публикуваме.


Докладвай за нередност в статията
Добави коментар