Вход | Регистрация

В Тетевен одобриха държавния прием за учебна 2009/2010 в средните училища

В Тетевен одобриха държавния прием за учебна 2009/2010 в средните училища

Общинският съвет на Тетевен прие предложението на кмета на община Тетевен Николай Павлов за държавния прием за новата учебна година след завършен осми клас в 4-те средни училища в Тетевен. Приемът беше одобрен и на заседание на Комисията по заетостта към ОСР.

През учебната 2009/2010 година 95-годишното средно общообразователно училище "Г. Бенковски" ще осъществява прием за три паралелки, всяка по 29 ученика. Това са професионалната паралелка "Организация на хотелиерството " с 5-годишен курс на обучение и двете профилирани паралелки "Информатика " и "Предприемачество и бизнес " отново с по 29 ученика, но с 4-годешен курс на обучение.

Професионална гимназия по строителство "Баньо Маринов" ще осъществява прием за три паралелки по специалностите "Строител. Вътрешни облицовки и настилки" с 26 ученика, редовна форма на обучение и 4-годишен курс. Втората паралелка е за специалност "Строител. Вътрешни облицовки и настилки" с 35 ученика, 4-годешен курс на обучение, задочна форма и паралелка по специалността "Ел. монтьор. Ел. инсталации" с 26 ученика и 4-годишен курс на обучение.

Оздравителна професионална гимназия "Иван Вазов" ще приема кандидати за специалностите "Електромонтьор. Електрически машини и апарати" с прием от 26 ученика и 4-годишен курс на обучение. И втора паралелка "Сътрудник в малък и среден бизнес" с 26 ученика и 4-годишен курс на обучение.

Професионална гимназия по горско стопанство "Сава Младенов", която през месец ноември 2009 г. ще отбележи 100 години от основаването си, ще приема кандидати за 5 специалности - "Дърворезбарство" - половин паралелка с 14 ученика с 4-годишен курс на обучение; "Производство на мебели" - половин паралелка с 15 ученика и с 4-годишен курс на обучение; "Горско и ловно стопанство" - една паралелка от 29 ученика с 5-годишен курс на обучение; "Горско стопанство и дърводобив" - една паралелка от 29 ученика с 5-годишен курс на обучение; "Механизация на горското стопанство" - една паралелка от 29 ученика с 4-годишен курс на обучение.

След 12 години, тази специалност отново е актуална. Мотивите за откриване и са, че във всички държавни и частни дърводобивни фирми от региона и страната нараства необходимостта от специалисти-технолози в дърводобива, които да организират екологосъобразното ползване от горите. Освен това учениците придобиват категория "ТК" за работа с колесни трактори, както и категория "В", които са ключова компетентност за съвременния човек. ПГГСД "Сава Младенов " разполага с необходимата база и ресурсите за осъществяване на успешно и качествено обучение по предложената специалност. Състоянието на техниката на ПГГСД "С.Младенов" отговарят на изискванията за условията и реда за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези. Практическите занятия ще се провеждат в реални производствени условия в сечища на Държавните лесничейства в Тетевен, Черни Вит и Рибарица. Педагогическият колектив има необходимите специалисти-преподователи.

В общината съществуват добри традиции, но те трябва да се съчетаят с нова организация на производството в дърводобивната и дървопреработващата промишленост като машини, технология, квалификация, за да може то устойчиво да се развива в една конкурентна среда.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар