Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Технически университет

За контакти:
Габрово ул. Хаджи Димитър 4
e-mail: info@tugab.bg
телефон: 066/827777
Информация:

Обучението в Технически университет - Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. В Университета се обучават общо 5400 студента в бакалавърска и магистърска степен, сред които има чуждестранни студенти от Украйна, Македония, Турция, Сирия, Албания, Молдова и Бангладеш. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти. Ежегодно в ТУ - Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности.Добави коментар