Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Ландшафтен парк "Панега"

Информация:

Началото на Геопарк "Искър-Панега" е край шосето София-Плевен-Русе, малко преди град Луковит. От тук започва първият в България крайречен ландшафтен парк "Панега". Трасето следва долината на р. Панега, приток на Искър. Реката води началото си от един от най-големите карстови извори у нас Глава Панега, разположен на около 19 километра южно от Луковит.

В местността Котлен край града се намира най-ясно изразеният и впечатляващ стар меандър у нас, наричан от специалистите Старица. Скалните фигури кртай меандъра са получили местни наименования- Корабът Радецки, Носът, Делвата, Резето, Въртопа.

Има поверие, че водата, растителността, формата и скалите на това място, създават особен жизнен биотоп и природни енергии, облекчаващи мигрена и нервни напрежения, особено целебни при езерцето Безброд.

На скален откос по дървена платформа се преминава над реката и се навлиза в къс, но впечатляващ каньон. Тук се намира панежката Темна дупка, с извор - неизследвана пещера, забулена в догадки.

Изкачвате се на платото и следвайки пътеката, след няколко километра стигате до района на Карлуковския карстов комплекс.Добави коментар