Вход | Регистрация

Постоянна експозиция „Градски бит от края на XIX в. до 40-те години на XX в. в Дечкова къща

Необходимостта от изграждането на експозицията се определя от липсата на специализирана експозиция в Габрово, показваща градския бит след Освобождението, въпреки многообразието от музейни обекти в града. Същевременно Дечковата къща е единствения запазен паметник на представителната жилищна възрожденска архитектура в Габрово, и като такава е подходяща за подобен тип експозиция. Основната идея на експозицията е да се покажат промените, които настъпват в градския бит. Те са най-интензивни края на XIX в., след Освобождението, и продължават до 40-те години на XX в.

Носителите на европейското влияние в Габрово са индустриалците, търговците,... още...

всички галерии