Вход | Регистрация

Започва реконструкцията на пречиствателната станция

Първа копка бе положена в Габрово по реконструкция на пречиствателната станция за питейни води.

Тя бе извършена от кметът на Общината Таня Христова и ръководителят на екипа на изпълнителя на строителството Шосе Мигенс.

Обектът се изпълнява в рамките на интегрираната инвестиционна програма на проекта за воден цикъл на града, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.” С приключилата фаза на проектиране и издаване на разрешително за строеж започват строително-монтажните работи на терен, на обща стойност 12.5 млн. лв. с ДДС.

Договорът за... още...

всички галерии