Вход | Регистрация

Всичко от Туризъм
Лафчиевата - "къщата без пирони"  
Лафчиевата къща е единствената запазена триетажна жилищна сграда в традиционен стил от периода на българското Възраждане. Тя е построена около началото на четиридесетте години на XIX век и е известна с това, че при изграждането й не е...
Местност Узана  
Местността Узана е разположена в самия географски център на България, на границата между високия и суров Централен Балкан и значително по-ниската и заоблена Източна Стара планина. Тя се намира на 22 км южно от град Габрово и е събрала в себе си...
Пещера Андъка  
Пещерата Андъка е спомената за първи път от С. Юринич през 1891г. Р. Попов прави разкопки пред входа й през 1920 г. Първото регистрирано проучване е организирано от Н. Радев на 28 октомври 1923г. През май 1924г. И. Буреш и Д. Илчев правят първите...
Пещера Бачо Киро - Дряново  
Пещерата Бачо Киро се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на реките Андъка и Дряновска. Отстои на 300 м от манастира "Св. Арахангел Михаил" и се намира на 335 м надморска височина, в отвесна 25 метрова варовикова скала....
Пещера Мачанов трап  
Мачанов трап представлява низходящо-възходяща 4-етажна пещера. Характеризира се с разнообразни форми на профила на напречните сечения на галериите - триъгълна, трапецовидна, правоъгълна. Средните размери на галериите в пещерата са ширина от 3.65 м и...
Река Янтра  
Дължината на река Янтра е 268 км, а водосборната и площ е около 7 860 кв. км. Реката извира от Стара планина и се влива в Дунав. Завоите, които прави в Търновската котловина, заобикалят удивителните хълмове на Велико Търново - Трапезица, Царевец и...
Соколски манастир "Успение Богородично"  
Соколският манастир "Успение богородично" е разположен на северните склонове на Стара планина, на 12 км от град Габрово. Архимандрит Йосиф, който го основава през 1833 година, избира живописната местност Соколова пещера, простираща се край горното...
Трявна  
Град Трявна е разположен в Предбалкана сред невероятна природа. Той има забележителна история, за която свидетелства богатата му възрожденска архитектура - Часовниковата кула, Кивгирения мост, Църквата „Св. Архангел Михаил", Тревненското...
Храм-паметник "Шипка"  
Паметникът на свободата "Шипка" е разположен в националния парк-музей "Шипка", намиращ се на билото на Стара планина, на 18 км от Габрово. По време на Руско-турската война на едноименния връх се разиграва най-решителната битка, променила историята...
Часовникова кула Севлиево  
Севлиевската е една от най-старите часовникови кули в страната. Запазеният в нея надпис свидетелства, че е построена през 1777 г. Часовниковият механизъм от същото време работи и до днес. Именно тук през месец юни 1877 г. севлиевци са посрещнали...