Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Пещера Темната дупка

Информация:

Намира се в Карлуковския карстов район, Западен Предбалкан. Образувана е в маастрихтски варовици. Пещерата е суха и леснодостъпна.

При завоя на галерията на юг се намира причудливо образувание - сталактон и отвор на 18-метрова стъпаловидна пропаст, която завършва с раздвоена зала с няколко купчинки аномални сталактити.

В края на Темната дупка може да се види ниския профил към свода с интересни извивки - тъй наречената леопардова кожа.

Пещерата е обитавана през късния палеолит. Намерени са кости от пещерен вълк, тур, мамут, див кон, северен елен, пещерна мечка, птици, риби и други.

Открити са и голямо количество оръдия на труда - микролити, листовидни кремъчни пили, костни шила. За първи път Темната дупка е изследвана през 1912 г. от Иван Буреш, който проучва фауната й.Добави коментар