Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Пещера Мачанов трап

Информация:

Мачанов трап представлява низходящо-възходяща 4-етажна пещера. Характеризира се с разнообразни форми на профила на напречните сечения на галериите - триъгълна, трапецовидна, правоъгълна. Средните размери на галериите в пещерата са ширина от 3.65 м и 2.37 м височина.

В Мачанов трап природата е образувала 5 по-значими зали, най-голямата с размери 39х10х10 м. Тук могат да се видят всички генетични видове натечни синтрови образувания. Специфично е и струпването на гравитационни блокажи в долните етажи на пещерата.

Мачанов трап постоянно се пълни с вода чрез поток, влизащ през входа (понор). По хода на галериите реката приема 4 странични притока, които, обединени в едно, губят водите си в сифон в най-ниската част на пещерата.

Дебитът на постъпващата в сифона вода, измерен в периода 6.11-17.12.1983 г., варира между 0.18 и 0.9 л./сек. Приблизителната площна на пещерата Мачанов трап е 8 000м2, а обемът й - 15 000 куб.м.Добави коментар