Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Пещера Орлова чука

Информация:

Със своите 13 437 м Орлова чука е втората по дължина пещера в България. Намира се в Дунавската хълмиста равнина, на десния склон на долината на река Черни Лом, на 6 км източно от град Две Могили и на 2,5 км от село Пепелина, Русенска област.

Входът на пещерата е на височина 40 м над речното ниво, издълбан е в белезникави аптски варовици. Образувана е от подземните води в края на плиоцена и началото на кватернера.

Има извънредно сложна мрежа от входове и галерии. Близо до входа са най-красивите образувания на пещерата - Малкия сталактон, Халките, Пчелина (кошероподобен сталактит). Срещу тях започва красиво оформена галерия с много извивки, къдрици, жлебове, еворзионни котли. Галерията завършва с грамадни зали, наречени Сипеите.

Стените на новооткритите малки зали са покрити с арагонитови кристали и дендритови друзи, които искрят в разнообразни цветове.

В никоя друга българска пещера няма толкова многобройни запазени кристали. Затова тези залички са наречени Деветото небе, Десетото небе, Рая и други.

Има бедна фауна - досега са установени 4 вида прилепи. През 1961 г. при почистване на малка ниша до входа на пещерата, на дълбочина 4, 40м са открити кремъчни остриета, стъргалки, кости от пещерна мечка, елен от палеолита, също така фрагменти от глинени съдове и кости от домашни и диви животни от халколита.

В най-горния културен пласт се намират останки от тракийски селища. Орлова чука е открита през 1941 г. Благоустроена е през 1957-а, а четири години по-късно започва и подробното й изследване.Добави коментар