Вход | Регистрация

Природен парк "Българка" търси главен експерт

Природен парк "Българка" търси главен експерт
ПП "Българка"
Главен експерт "Устройство и парково планиране" търси Дирекция на Природен парк "Българка”.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са висше образование, образователно-квалификационна  степен "бакалавър”, специалност: биологични науки; горско стопанство; екология. Професионален опит – две години по специалносттта.
Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността е  400 лева. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Нужните документи следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) до 9 септември в офиса на ДПП "Българка” –  Габрово, ул. "Чардафон” №1. За изискваните копия на документи се представят и оригиналите за сверка.
 
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. Сред изискванията са организиране и изпълнение на дейностите по създаване и прилагане на Плана за управление на природния парк; изпълнение в областта на функционалното зониране, планиране, проектиране, изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура; работа по създаване и реализация на визия за развитие на парка и по структурни фондове и оперативни програми във връзка с разработване, изготвяне и управление на проекти.

<< Sever.bg във Facebook >>               ПП "Българка"
Докладвай за нередност в статията
Добави коментар